Zelfhulp

Zelfhulpgroepen zijn lotgenotengroepen waarbij betrokkenen elkaar regelmatig ontmoeten, ervaringen delen, informatie uitwisselen en elkaar ondersteunen. Er zijn zelfhulpgroepen gericht op onder meer geestelijke gezondheid, lichamelijke gezondheid, seksualiteit, fobie- en dwang, verslaving en overige.

Wanneer je te maken hebt met een chronische, psychische of lichamelijke aandoening, met een verslaving of anders, dan lijd je daar zelf onder, maar ook partners, kinderen, familie en vrienden kunnen eronder lijden. Dan is hulp welkom. In onze samenleving is zorg vergaand geprofessionaliseerd, maar een mens is meer dan patiŽnt, cliŽnt of partner. Zelf verantwoordelijkheid nemen maakt een mens gezonder en levenslustiger. Het lot in eigen handen nemen kan door ervaringen te delen met lotgenoten. Steun vinden bij en steun geven aan mensen die hetzelfde meemaken: dat kan in een zelfhulpgroep. Deelnemers geven aan dat het een waardevolle aanvulling kan zijn op professionele zorg. Zij worden weerbaarder, zelfbewuster en geestelijk sterker. Ook wetenschappelijk onderzoek bevestigt dit.

Kees over La Folie Douce:
14 jaar geleden verbleef ik op de Grote Beek met een vrijwillige opname. Door een brand op de afdeling kon ik daar niet blijven en werd ik overgeplaatst naar Beschermd Wonen Dommelen. Daar nam ik mijn medicijnen niet goed in en ze vonden dat ik een depot (een spuit) moest gaan halen op de Grote Beek. De psychiater waar ik mee moest praten was steeds ziek en telkens kreeg ik een andere arts. Ik werd er ziek van en zocht naar een oplossing. Op een keer zag ik een folder van de zelfhulpgroep “La Folie Douce”. Ik heb gebeld en mocht gelijk komen. Daar is mijn herstel begonnen.
Ik heb 10 jaar in mijn bed gelegen. Maar bij de praatgroep kreeg ik structuur. Mijn week begon op woensdag. Ook kreeg ik structuur doordat ik daar een vriend leerde kennen. Hij sleurde me overal mee naar toe. Het ging steeds beter met me. Hij heeft mij uit mijn bed gekregen, iets dat het personeel van Beschermd Wonen niet gelukt is. Inmiddels woon ik op mezelf en daar voel ik me prettig bij. Overdag bezoek ik regelmatig de fitness en ik fiets veel en ver. Laatst heb ik een rondje Nederland gedaan, ben zelfs over de afsluitdijk van het IJsselmeer gefietst. Ik geniet weer van mijn leven. De zelfhulpgroep “La Folie Douce” is zeer waardevol voor mij. Ik hoop dat de groep blijft bestaan!

Trudy, Stichting Eetproblemen.
Sinds mijn puberteit worstelde ik met Boulimia. Er waren dagen dat ik alle ’slechte’ dingen die ik at,† uitspuugde. Aan de buitenkant zag je niets aan me, ik was vrolijk en opgewekt, maar van binnen was het een rommeltje. Ik durfde er met niemand over te praten. Een paar jaar later ging ik in de gezondheidszorg werken. Hier kwam bij mij het besef dat ik iets aan mijn eetprobleem moest doen.
Ik ben toen bij de Stichting Eetproblemen terechtgekomen. Daar heb ik een cursus van een jaar gevolgd. Omdat je met lotgenoten te maken hebt, hoef je je niet te schamen en kan je alles op tafel gooien. We hebben samen gepraat, gelachen, gehuild. En langzaam werd duidelijk voor mij wat† ik moest doen om er vanaf te komen. Voor mij is het een hele bijzondere ervaring geweest. En ik heb mijn eetprobleem al jaren onder controle. Alleen was me dat niet gelukt.

Meer weten over Zelfhulp in Eindhoven?
Neem dan contact op met Stichting Zelfhulp Netwerk Zuidoost-Brabant, Kronehoefstraat 21-29, Eindhoven, telefoon: 040 – 211 83 28, www.zelfhulpnetwerk.nl, info@zelfhulpnetwerk.nl

Carla
‘Ik heb last van chronische pijn en ga sinds twee jaar naar de zelfhulpgroep. De bijeenkomsten zijn erop gericht om met de pijn en de daaruit voortkomende problemen te leren omgaan. De pijn is er altijd, daar valt weinig aan te doen, maar we praten bijvoorbeeld over ‘hoe bespreek ik mijn probleem met de huisarts of specialist’, of ‘hoe ga ik om met onbegrip van de omgeving’, of ‘hoe houd ik mij aan mijn grenzen’.† Soms worden ook gastsprekers uitgenodigd, zoals een apotheker, fysiotherapeut of yogaleraar. Het zijn dus gelukkig geen klaagbijeenkomsten, maar bijeenkomsten waar ik ťcht iets aan heb!’.

Zelfhulpgroepen, een greep uit het aanbod:

Geestelijke gezondheid:
Borderline, nabestaanden na zelfdoding, psychische problemen, psychiatrische problemen, depressie.

Lichamelijke gezondheid:
Astma, borstkanker, afasie, epilepsie, MS, CVA, LE-patiŽnten, slechthorenden, psoriasis, posttraumatische dystrofie, chronische pijn, schildklier.

Verslaving:
Anonieme Alcoholisten, Anonieme Gokkers, relatieverslaving, eetstoornissen, medicijngebruik, (ouders van) druggebruikers, ex-verslaafden.

Seksualiteit:
Homoseksuele mannen en vrouwen, Huwelijk en homo/biseksualiteit, travestie en transseksualiteit.

Fobie en dwang:
Mensen met schizofrenie. Betrokkenen van psychische en psychiatrische patiŽnten. Mensen†met psychose, dwangstoornis, fobie, manisch depressieve klachten en betrokkenen.

Overige zorgsectoren:
(ex-) dak- en thuislozen,† gedrags- en leerproblemen (zoals ADHD, dyslexie), syndroom van Down, HIV/AIDS, Indische doelgroep, Somalische gemeenschap, ouders die geen contact hebben met hun kinderen, jeugdhulpverlening, overactieve mensen die daardoor op latere leeftijd problemen en klachten krijgen.