activiteiten

Zelfhulp

  • tientallen lotgenoten-groepen die in principe zelf-standig functioneren
  • aanmelding/ intake/ vraag-verheldering/ inloop-mogelijkheid groepen instellen en opstarten
  • vraag en aanbod matchen
  • zalen en faciliteiten
  • organisatorische en zaalfaciliteiten
  • PR en voorlichting
  • jongeren in Rouw