activiteiten

Ontmoeting

individuele activiteiten
  • opbouwen sociaal netwerk
  • mensen weer op gang helpen in hun leven
  • samen dingen gaan doen
soms groepsactiviteiten
  • gezinnen met elkaar in contact brengen
  • ondersteuning en ontspanning bieden
  • luisterend oor, praten, samen iets doen en praktische steun op maatschappelijk gebied
groepsgericht
  • huiskamer v jonge asielzoekers over hun toekomst
  • `match’ biedt contact, steun op weg naar volwassenheid
  • contact en iets doen voor de hulpvrager
  • iets leuks en sociaals organiseren voor een groep die het niet makkelijk heeft