Mantelzorg

Mantelzorgers geven extra zorg aan naasten met een beperking en/of gezondheidsproblemen. Zij hebben een persoonlijke band met de zorgontvanger, bijvoorbeeld: partner, ouder, kind, familie, buur, vriend. Zij geven ondersteuning in de vorm van bijvoorbeeld huishoudelijke en praktische hulp, verzorging, verpleging en begeleiding en niet te vergeten emotionele ondersteuning.

Het geven van mantelzorg is voor veel mensen vaak vanzelfsprekend: dat doe je 'gewoon'. Maar dat neemt niet weg dat het zwaar kan zijn: emotioneel, maar ook praktisch in combinatie met andere verantwoordelijkheden. De kunst is dan om het met plezier vol te houden! In Eindhoven bieden verschillende organisaties een divers ondersteuningsaanbod aan mantelzorgers op verschillende vlakken: praktisch, emotioneel, informatief, financieel en educatief. Op de achterzijde vindt u voorbeelden van het aanbod.

Meer weten over mantelzorgondersteuning in Eindhoven?
Neem dan contact op met het Steunpunt Mantelzorg Verlicht,†Clausplein 10, 5611 XP†Eindhoven, telefoon: 088 - 0031 288 †info@mantelzorgverlicht.nl† - †www.mantelzorgverlicht.nl. Ook kunt u terecht op het spreekuur, elke maandag van 13.00 tot 15.00 uur en vrijdag van 10.00 - 12.00 uur, Inwonersplein Stadskantoor (m.u.v. de schoolvakanties).

Meer informatie:

Marlies
"Mijn moeder woont nog alleen en ik help haar al jaren met huishoudelijke taken. De afgelopen tijd gaat zij lichamelijk echter achteruit en moet ik vaker langskomen om haar te helpen. Dat doe ik graag, maar ik merk dat het in combinatie met mijn werk en gezin soms lastig te organiseren is. Ook vergt het mentaal steeds meer van me. De mantelzorgconsulent wees mij op enkele† praktische oplossingen waar ik zelf nog niet aan gedacht had. Super: voor ons mam ťn voor mij!"

Mantelzorgondersteuning, een greep uit het aanbod:

Individuele begeleiding, bijvoorbeeld: een luisterend oor, advies en hulp bij financiŽle en juridische vragen, bemiddeling en hulp bij allerlei regelzaken.

Informatie en advies door middel van folders, nieuwsbrief en informatiebijeenkomsten.

Ondersteuningsgroepen en lotgenotencontact voor mantelzorgers in het algemeen, voor ex-mantelzorgers of specifiek voor bijvoorbeeld mantelzorgers van mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel, (jong) dementerenden, mensen met een psychiatrische stoornis of autisme.

Cursussen en trainingen op het gebied van: voorkomen van overbelasting, stressmanagement, goed verplaatsen en leren omgaan met de beperking van je naaste. Maar ook specifiek over het omgaan met bijvoorbeeld autisme, borderline, schizofrenie, depressie, verslavingsproblematiek of lichamelijke beperkingen.

Praktische hulp/respijtzorg, bijvoorbeeld het overnemen van zorgtaken en het oppassen thuis door een vrijwilliger. Of opvang door instellingen zoals: dagverzorging, tijdelijke opname en vakantieopname. En voor kinderen met een specifieke beperking: woonbegeleiding, buitenschoolse opvang en begeleiding en diverse logeermogelijkheden.